Podaci o prodajnom mjestu
Puni naziv tvrtke: KAPETAN LUKA - KRILO, obrt za prijevoz, turizam i usluge vl. Ivan Tomić
OIB: 90269902305
PDV identifikacijski broj: HR90269902305
EORI broj: HR90269902305
Puna adresa: Poljička cesta - Suhi potok 28, 21314 Krilo Jesenice, Hrvatska , EU
Telefon: +385 21 645 476
Fax: +385 21 872 877
e-mail: luka@krilo.hr (Kontakt forma)